Tłumaczenia tekstów prawnicznych

Co zaliczamy do tekstów prawniczych?

To tłumaczenia specjalistyczne stanowiące jeden z największych i ciągle rozwijających się działów branży tłumaczeniowej. Dokumenty stanowiące przedmiot tłumaczenia są napisane językiem prawniczym, czyli wysoce sformalizowanym i precyzyjnym, dlatego w tego rodzaju tłumaczeniach należy zachować odpowiednią formę i poprawność terminologiczną. Są to tłumaczenia umów handlowych zawieranych pomiędzy kontrahentami, umów o pracę, pełnomocnictw, umów najmu, umów o dzieło, aktów notarialnych, umów kredytowych, dokumentów sądowych, regulaminów, opinii prawnych, artykułów naukowych itp.