Tłumaczenia z zakresu bankowości i finansów

Co wchodzi w ich skład?

Tłumaczenia z tej dziedziny obejmują m.in. faktury, rachunki, biznesplany, sprawozdania finansowe, bilanse, analizy, rachunki zysków i strat, raporty i opinie biegłego rewidenta, rozliczenia podatkowe, pity, polisy ubezpieczeniowe itd.