Tłumaczenia medyczne

Czym są tłumaczenia medyczne?

Jest to specjalistyczny tekst z zakresu medycyny w obrębie różnych dziedzin, jak np. medycyna ogólna, kardiologia, chirurgia, onkologia, ortopedia, radiologia, laryngologia, okulistyka, psychiatria, stomatologia, itd. Tłumaczenia medyczne mogą mieć formę zwykłą lub pisemną. Tłumaczeniu medycznemu podlegają m. in. karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki badań, epikryzy, zaświadczenia lekarskie, zwolnienia lekarskie, opinie medyczne, publikacje naukowe, patenty, itp.
Osoba wykonująca tłumaczenie dokumentacji medycznej powinna posiadać wiedzę z zakresu medycyny oraz konsultować się z odpowiednimi fachowcami w trakcie tłumaczenia.
Tego rodzaju przekłady wykonujemy w różnych językach, między innymi tłumaczenia z języka niemieckiego.