Tłumaczenia dokumentów pojazdu

Wielu z nas, czy to działając jako osoby prywatne, czy to reprezentując firmę, może stanąć przed koniecznością wykonania tłumaczenia dokumentów samochodowych. Powodem jest tu oczywiście utrzymująca się od lat na wysokim poziomie liczba aut sprowadzanych do Polski z zagranicy. By móc zarejestrować tego typu pojazd w naszym kraju, należy dopełnić szeregu formalności, takich jak na przykład opłacenie akcyzy, wykupienie polisy ubezpieczeniowej czy wykonanie przeglądu. Każda z tych czynności jest dosyć szczegółowo uregulowana przepisami. A jak w tym kontekście wygląda kwestia obcojęzycznych dokumentów sprowadzonego pojazdu, na podstawie których dokonujemy jego rejestracji? W tej kwestii trzeba również odwołać się do odpowiednich przepisów.

Jakie dokumenty samochodowe należy przetłumaczyć?

Na wstępie warto powiedzieć, że w przepisach nie znajdziemy uniwersalnej odpowiedzi na zadane wyżej pytanie. Inaczej jest w przypadku tłumaczenia umowy kupna-sprzedaży samochodu czy faktury VAT, a inaczej w przypadku tłumaczenia dowodu rejestracyjnego. Ogromne znaczenie ma też to, z jakiego kraju pochodzi pojazd, który chcemy zarejestrować. Przepisy inaczej podchodzą do konieczności tłumaczenia dowodu rejestracyjnego pojazdu sprowadzonego z Niemiec, a inaczej, gdy dokument dotyczy np. auta z USA.

Według stanu na połowę 2019 r. obowiązują nas rozwiązania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. 2017 poz. 2355). Mówi ono, że „dokumenty sporządzone w języku obcym właściciel pojazdu dołącza do wniosku o rejestrację albo wniosku o wyrejestrowanie pojazdu, wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego albo właściwego konsula, albo przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony”. W praktyce oznacza to, że musimy przetłumaczyć dokumenty potwierdzające nasze prawo do pojazdu (umowa kupna-sprzedaży, faktura VAT itd.) oraz Kartę Pojazdu – jeśli została wydana.

Wyłączone z obowiązku tłumaczenia są dowody rejestracyjne aut pochodzących z UE, z tym że w niektórych przypadkach organ rejestrujący może w razie wątpliwości wymagać tłumaczenia danych i informacji krajowych zawartych w tych dokumentach. Wyłączenie z obowiązku tłumaczenia dotyczy również świadectw zgodności WE i świadectw dopuszczenia indywidualnego WE (dotyczą nowych pojazdów).
Warto też dodać, że jeżeli dokumenty potwierdzające nasze prawo do pojazdu są dwujęzyczne, urzędy wymagają jedynie ich uwierzytelnienia, czyli potwierdzenia zgodności tekstu polskiego z tekstem obcojęzycznym przez tłumacza przysięgłego.