Tłumaczenia tekstów ogólnych

Co zaliczamy do tłumaczeń ogólnych?

Są to wszelkiego rodzaju teksty, które zazwyczaj nie wymagają formy przysięgłej, takie jak oferty, broszury, ulotki, korespondencja, artykuły naukowe, protokoły, składy produktów, instrukcje, streszczenia, różnego typu formularze, CV, listy motywacyjne, dyplomy, suplementy dyplomów, certyfikaty itd. Wykonujemy tłumaczenia ogólne w różnych językach, m.in. tłumaczenia tekstu z angielsko na polski.