Oferta

Dzięki temu, że nasz zespół jest tak zróżnicowany, a kompetencje jego członków uzupełniają się, nasze biuro tłumaczeń w Rzeszowie może świadczyć kompleksowe usługi odpowiadające na potrzeby rynku. Z jednej strony wykonujemy więc tłumaczenia, na które od lat istnieje duże zapotrzebowanie wśród klientów, takie jak np. tłumaczenia prawnicze, medyczne, tłumaczenie dokumentów auta, CV, czy umów różnego typu. Z drugiej – tłumaczymy teksty wykorzystywane w nowych kanałach komunikacji (np. teksty na strony www). Naszym niewątpliwym atutem jest też mnogość języków, na które i z których tłumaczymy. Nasza oferta rozbudowywała się wraz ze zmianami w naszym kraju, otwieraniem się granic, wychodzeniem naszych firm na zagraniczne rynki, wyjazdami naszych rodaków do pracy za granicą, czy wreszcie – otwieraniem się polskiego rynku pracy na cudzoziemców. Dowodem na to może być z pewnością wykonywanie przez nasze biuro tłumaczeń na język ukraiński i odwrotnie.

Wyznacznikiem kompleksowości i elastyczności oferty Biura Tłumaczeń Unia jest też fakt, że współpracujemy zarówno z firmami (tłumaczenie b2b), jak i instytucjami oraz osobami prywatnymi, a także wykonujemy zarówno tłumaczenie pisemne, jak i ustne.

Tłumaczenie tekstów ogólnych

oferty, ulotki, korespondencja, artykuły naukowe, protokoły, składy produktów, instrukcje, streszczenia, formularze, CV, listy motywacyjne, dyplomy, suplementy dyplomów, certyfikaty

Tłumaczenia medyczne

karty informacyjne, wyniki badań, skierowania na badania, epikryzy, zaświadczenia lekarskie, zwolnienia lekarskie, opinie medyczne, publikacje naukowe, patenty

Tłumaczenia dokumentów pojazdu

dowody rejestracyjne, umowy kupna-sprzedaży, faktury zakupu pojazdu, homologacje

Tłumaczenia tekstów prawniczych

umowy handlowe, umowy o pracę, umowy najmu, pełnomocnictwa, akty notarialne, dokumenty sądowe, regulaminy, opinie prawne, artykuły naukowe

Tłumaczenia z zakresu bankowości i finansów

faktury, rachunki, sprawozdania finansowe, bilanse, analizy, raporty i opinie biegłego rewidenta, rozliczenia podatkowe, pity, polisy ubezpieczeniowe, raporty z audytów

Tłumaczenia techniczne

instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, dokumentacje techniczno – ruchowe, normy, specyfikacje techniczne, karty produktów

i inne.