Tłumacze przysięgli i zwykli – oferta usług

Dzięki temu, że nasz zespół jest tak zróżnicowany, a kompetencje tłumaczy uzupełniają się, nasze biuro w Rzeszowie może świadczyć kompleksowe usługi odpowiadające na potrzeby rynku. Współpracujemy z tłumaczami przysięgłymi i zwykłymi, dzięki czemu oferta może być naprawdę szeroka i odpowiadać na różnorodne potrzeby klientów. Wiemy, że dla zleceniodawców liczy się jakość, dlatego każdy przekład, którego się podejmujemy, charakteryzuje się rzetelnością, a także językiem dopasowanym do danej branży. Duży nacisk kładziemy na najwyższą precyzję wykonywania tłumaczeń uwierzytelnionych. Wiemy, że w ich przypadku nie może być mowy o najdrobniejszych błędach. Z jednej strony wykonujemy więc tłumaczenia, na które od lat istnieje duże zapotrzebowanie wśród klientów, takie jak np. tłumaczenia prawnicze, medyczne, tłumaczenie dokumentów auta, CV, czy umów różnego typu. Z drugiej – tłumaczymy teksty wykorzystywane w nowych kanałach komunikacji (np. teksty na strony www). Naszym niewątpliwym atutem jest też mnogość języków, na które i z których tłumaczymy. Nasza oferta rozbudowywała się wraz ze zmianami w naszym kraju, otwieraniem się granic, wychodzeniem naszych firm na zagraniczne rynki, wyjazdami naszych rodaków do pracy za granicą, czy wreszcie – otwieraniem się polskiego rynku pracy na cudzoziemców. Dowodem na to może być z pewnością wykonywanie przez nasze biuro tłumaczeń na język ukraiński i odwrotnie.

Tłumacze – szeroki wybór języków przekładu

Jedną z naszych największych zalet jest duża liczba języków, z którymi pracujemy. Zatrudniamy wykwalifikowanych tłumaczy specjalizujących się w różnych dziedzinach i różnych językach, dlatego jesteśmy niemal pewni, że w naszej ofercie każdy znajdzie język przekładu, który go interesuje. Nie ograniczamy się do najpopularniejszych z nich, takich jak angielski, rosyjski czy ukraiński. Można zlecić nam także tłumaczenia z i na serbski, fiński, japoński czy łotewski. Zachęcamy do przejrzenia szczegółowej oferty.

Wyznacznikiem kompleksowości i elastyczności oferty jest też fakt, że współpracujemy zarówno z firmami (tłumaczenie b2b), jak i instytucjami oraz osobami prywatnymi, a także wykonujemy zarówno tłumaczenie pisemne, jak i ustne.

Tłumaczenie tekstów ogólnych

oferty, ulotki, korespondencja, artykuły naukowe, protokoły, składy produktów, instrukcje, streszczenia, formularze, CV, listy motywacyjne, dyplomy, suplementy dyplomów, certyfikaty

Tłumaczenia medyczne

karty informacyjne, wyniki badań, skierowania na badania, epikryzy, zaświadczenia lekarskie, zwolnienia lekarskie, opinie medyczne, publikacje naukowe, patenty

Tłumaczenia dokumentów pojazdu

dowody rejestracyjne, umowy kupna-sprzedaży, faktury zakupu pojazdu, homologacje

Tłumaczenia tekstów prawniczych

umowy handlowe, umowy o pracę, umowy najmu, pełnomocnictwa, akty notarialne, dokumenty sądowe, regulaminy, opinie prawne, artykuły naukowe

Tłumaczenia z zakresu bankowości i finansów

faktury, rachunki, sprawozdania finansowe, bilanse, analizy, raporty i opinie biegłego rewidenta, rozliczenia podatkowe, pity, polisy ubezpieczeniowe, raporty z audytów

Tłumaczenia techniczne

instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, dokumentacje techniczno – ruchowe, normy, specyfikacje techniczne, karty produktów