Z jakich języków obcych najczęściej tłumaczymy?

Na popularność danego języka wpływają czynniki gospodarcze, polityczne i kulturowe. O zainteresowaniu danym językiem świadczy popularność jego tłumaczeń oraz chęć nauki. W Polsce od lat króluje język angielski, ale jakie inne języki są równie popularne?

Jakie języki są najczęściej tłumaczone w Polsce?

Już od wielu lat najpopularniejszym językiem tłumaczonym w Polsce jest język angielski. Przede wszystkim dlatego, że komunikacja międzynarodowa odbywa się w tym języku. Dodatkowo, językiem tym posługuje się wiele firm i korporacji. Język angielski jest również najczęściej używany w tłumaczeniach przysięgłych, ze względu na emigrację do Wielkiej Brytanii i konieczność posiadania dokumentów w tym języku.

Na drugim miejscu znajdują się tłumaczenia z języka niemieckiego. Czynniki wpływające na to, są podobne do tych, które wpływają na popularność języka angielskiego. Co więcej, wpływ na renomę niemieckiego mają sąsiedztwo geograficzne oraz partnerstwo handlowe.

Może zaskakiwać, że na trzecim miejscu plasują się tłumaczenia z języka rosyjskiego. Być może jest to pozostałość po dawnym Związku Radzieckim. Na pewno Rosja stała się krajem współpracy biznesowej, stąd liczne tłumaczenia dokumentów.

W biurach tłumaczeń cieszą się również popularnością tłumaczenia z języka francuskiego, hiszpańskiego, portugalskiego i włoskiego.

Jakich języków najchętniej uczymy się w Polsce?

W Polsce pod względem nauki króluje język angielski, a na drugim miejscu znajduje się język niemiecki. Ta tendencja pozostaje niezmienna od lat. W ostatniej dekadzie równie wziętym językiem stał się hiszpański. Trochę mniejszą popularnością cieszy się nauka języka włoskiego oraz francuskiego. W obecnych trendach coraz częściej pojawiają się nowe języki, takie jak arabski, portugalski, czy języki skandynawskie – norweski, szwedzki i duński. Uwidocznił się również nurt nauki języków azjatyckich, szczególnie japońskiego.

Wróć