Wybór tłumacza. Na co zwrócić uwagę?

Profesjonalne biuro tłumaczeń to takie, które oferuje wiele języków tłumaczeń oraz dużą liczbę tłumaczy. Mamy wówczas pewność, że znajdzie się wśród nich taki, który sprosta naszym wymaganiom i podejmie się skomplikowanego tłumaczenia tekstu. Biuro tłumaczeń powinno świadczyć usługi przystępne cenowo, zawsze na czas i wykonane rzetelnie.

Biuro Tłumaczeń Unia oferuje wiele języków, w tym japoński i arabski. Możemy skorzystać z tłumaczenia: artykułów, wszelkiego rodzaju dokumentów medycznych, dowodów rejestracyjnych i umowy kupna-sprzedaży; tekstów technicznych, bankowych i finansowych oraz prawniczych. Jeśli więc poszukujemy najlepszego biura tłumaczeń, zgłośmy się do tego, które oferuje kompleksowe usługi z branży. Zarówno tłumaczenie zwykłe, specjalistyczne, jak i przysięgłe powinno być zawsze w jednym biurze, ponieważ tylko wtedy możemy mieć pewność, że przekład będzie rzetelny i dokładnie opracowany.

Czym wyróżnia się tłumacz przysięgły na tle tłumacza zwykłego?

Tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego, posiadającą uprawnienia do wykonywania zawodu. Specjalista wciąż się dokształca, by był na bieżąco ze zmianami językowymi. Zawód tłumacza przysięgłego zdecydowanie różni się od pracy tłumacza zwykłego. Tłumacz przysięgły oprócz tego, że biegle posługuje się językiem obcym, musi mieć obywatelstwo polskie, biegle posługiwać się naszym językiem, mieć pełną zdolność do czynności prawnych, nie być karany za umyślne przestępstwo oraz mieć wyższe wykształcenie. Kandydat na tłumacza przysięgłego zdaje egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną z danego języka, po czym składa ślubowanie, dotyczące odpowiedzialności i zostaje wpisany na listę tłumaczy przysięgłych. Otrzymuje pieczęć ze swoim nazwiskiem, którą potwierdza każdy przekład. Na tłumaczu przysięgłym ciąży odpowiedzialność zawodowa pod karą nagany, upomnienia czy grzywny.

Co to są tłumaczenia ogólne?

Tłumaczenia ogólne to przekłady wszystkich tekstów, niewymagających wiedzy specjalistycznej. Zaliczają się do nich: artykuły naukowe do mediów, rachunki, faktury, CV i listy motywacyjne, broszury, plakaty, ulotki, foldery, formularze, składy produktów, certyfikaty, świadectwa, dyplomy ukończenia uczelni, a także pisma i korespondencja. Tłumaczenia ogólne nie wymagają od tłumacza wiedzy specjalistycznej. Przygotowywane są przez doświadczonych translatorów z zachowaniem wszelkich zasad poprawności danego języka. Nie wymagają jednak specjalistycznej wiedzy i wcześniejszego przygotowania, więc przekłady powstają znacznie szybciej niż tłumaczenia techniczne lub poświadczone. Tłumaczenie ogólne wykonywane jest w sposób profesjonalny, staranny i uważny, z zachowaniem odpowiedniego tonu języka. W tłumaczeniu muszą się znaleźć informacje, które były w oryginalnym tekście.

Jak wybrać odpowiedniego tłumacza?

Wybierając tłumacza, musimy mieć pewność, że treść naszych dokumentów nie zostanie przekazana innej osobie. Dlatego musimy mieć gwarancję, że pisma urzędowe, dokumenty prawnicze, medyczne i firmowe, są całkowicie bezpieczne. Dlatego, zanim powierzymy swoje dokumenty tłumaczowi, sprawdźmy opinię na jego temat. Zrozumiałe jest, że zgłaszamy się do specjalisty z ważnym aktem, dokumentem, pismem czy umową i oczekujemy rzetelnego wykonania zlecenia, inaczej skorzystalibyśmy z tłumacza Google. Kolejną sprawą jest terminowość, gdyż zazwyczaj potrzebujemy pilnego przekładu i musimy mieć pewność, że w danym dniu zlecenie zostanie wykonane. Nie kierujmy się jedynie ceną, ale renomą tłumacza. Obecnie mamy możliwość korzystania ze zdalnego tłumaczenia, więc możemy przesłać treść lub dokument, który ma być przełożony na język obcy do Biura tłumaczeń UNIA Grodzisko 3a, w Rzeszowie i nie wychodząc z domu, otrzymamy nawet tłumaczenie uwierzytelnione.

Wróć