Wdrażasz zagraniczny produkt? Zadbaj o właściwe tłumaczenie instrukcji

Instrukcja obsługi to najważniejsze źródło informacji na temat prawidłowej eksploatacji urządzeń i maszyn. Im bardziej zaawansowany sprzęt, tym istotniejsza rola tego dokumentu. Dlatego też tak ważne jest, aby instrukcja sporządzona była w języku, którym biegle posługują się jej użytkownicy. Wynika to nie tylko ze zdrowego rozsądku, ale również obowiązujących przepisów prawa.

Dlaczego tłumaczenie instrukcji obsługi to konieczność?

Tłumaczenie instrukcji obsługi jest istotne przede wszystkim dla użytkowników, którzy powinni mieć możliwość pełnego zrozumienia zasad użytkowania danego urządzenia czy maszyny. Jednak również przepisy prawa obligują do tego, aby wszystkie maszyny posiadały instrukcje sporządzone w oficjalnym języku lub językach, jakie obowiązują na terenie kraju, w którym dany sprzęt został oddany do obrotu lub użytku. Zgodnie z zapisami Dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn dokument ten powinien mieć formę albo „Instrukcji oryginalnej”, albo „Tłumaczenia instrukcji oryginalnej”.

Komu zlecić tłumaczenie instrukcji obsługi?

Każde urządzenie czy maszyna użytkowana w Polsce powinna być zaopatrzona w instrukcję w języku polskim. Za jej przygotowanie odpowiada producent, jego upoważniony przedstawiciel lub osoba wprowadzająca produkt do danego kraju. Ponieważ jest to dokumentacja techniczna, jej przekład należy zlecić profesjonalnym tłumaczom, którzy mają stosowne kwalifikacje i doświadczenie w tym zakresie.

Jeśli potrzebujesz fachowego wsparcia w zakresie tłumaczenia instrukcji maszyn i urządzeń, zapraszamy do skorzystania z usług naszego biura tłumaczeń. Specjalizujemy się w tłumaczeniach technicznych. Oprócz instrukcji obsługi zapewniamy też wsparcie w zakresie dokumentacji techniczno-ruchowej, norm, specyfikacji technicznych czy kart produktów.

Wróć