W jaki sposób wykonywać tłumaczenia prawnicze?

Tłumacz prawniczy to osoba specjalizująca się w wykonywaniu tłumaczeń poświadczonych tekstów prawniczych takich jak umowy o pracę, umowy handlowe, pełnomocnictwa i najmu, a także dokumenty sądowe i prawne czy akty notarialne. Na czym polega ta specjalizacja i w jaki sposób się ją praktykuje?

Tłumaczenia poświadczone tekstów prawniczych

Tłumaczenie prawnicze to rodzaj tłumaczenia specjalistycznego, które jako takie podlega odmiennym kryteriom niż tłumaczenie zwykłe. W tym przypadku rodzaj tłumaczonej treści determinuje bowiem dobór technik translatorskich, jakimi musi posługiwać się tłumacz, a także zmusza go do poświęcenia uwagi innym aspektom tekstu, niż miałoby to miejsce w przypadku przekładu tekstu literackiego.

Podstawą prawidłowo wykonanego tłumaczenia prawniczego jest doskonała znajomość specjalistycznej terminologii prawnej. Czynnik ten jest o tyle ważny, że tego rodzaju tłumaczenie ma charakter czysto użytkowy - oznacza to, że nie ma ono na celu zapewnienia odbiorcy wrażeń estetycznych, lecz przekazanie określonych informacji w niezmienionym kształcie. Co więcej, osoba wykonująca tłumaczenia tekstów prawniczych musi posiadać gruntowną wiedzę na temat rodzimych systemów prawnych, a także systemów prawnych obowiązujących w kraju docelowym. Prawidłowe wykonanie tłumaczenia prawniczego wymaga również dobrej orientacji w ustroju poszczególnych państw, a także ich administracji i wymiarze sprawiedliwości.

Tłumacz zajmujący się sporządzaniem przekładów prawniczych powinien też być obeznany z tzw. językiem prawnym i prawniczym - czyli wiedzieć, czy przekład wybrany przez niego dla danego sformułowania ściśle odpowiada wspominanej w tekście konstrukcji prawnej i nie stwarza ryzyka wprowadzenia odbiorcy w błąd. Nawet drobne pomyłki w tym zakresie mogą bowiem wiązać się ze znacznymi stratami finansowymi zarówno dla tłumacza, jak i dla jego klienta - który w oparciu o sporządzony przekład podejmuje decyzje związane z biznesem czy postępowaniem sądowym, w które jest zaangażowany.

Wróć