Tłumaczenia przysięgłe w biznesie

Zagraniczni kontrahenci to ogromna szansa dla rozwoju firmy. Otwiera nowe możliwości, jednak także nowe wyzwania. Wszelkie dokumenty zza granicy muszą bowiem być przetłumaczone na język polski, a niektóre wręcz potrzebują tłumaczenia przysięgłego. Na czym ono właściwie polega i kiedy jest szczególnie potrzebne? Sprawdźmy.

Tłumacz przysięgły - kim jest?

Wszyscy wiemy, na czym mniej więcej polega proces tłumaczenia. Chodzi o przełożenie i jak najbardziej wierne oddanie znaczenia tekstu w jednym języku na inny. Profesjonalny tłumacz to jednak nie tylko osoba, która przetłumaczy pojedyncze słowa z całego tekstu. Całą sztuką dobrego tłumaczenia jest zrozumienie sensu tłumaczonego tekstu i jak najlepsze jego odwzorowanie w języku docelowym, co nie zawsze jest równoznaczne z dosłownym przetłumaczeniem poszczególnych wyrażeń. O ile jednak w swobodnych tłumaczeniach mniej formalnych tekstów tłumacz ma więcej swobody, o tyle w ważnych dokumentach prawniczych, medycznych czy podczas tłumaczenia dokumentów biznesowych istotne jest bardzo dokładne odwzorowanie znaczenia. Dlatego w takich sytuacjach często wybiera się tłumaczenia przysięgłe. Czym się one różnią od zwykłych tłumaczeń?

Tłumacz przysięgły to tłumacz, który musiał zdać dodatkowy, specjalistyczny egzamin z zakresu tłumaczeń. Złożył on także ślubowanie wobec Ministra Sprawiedliwości, zatem wykonując później tłumaczenie przysięgłe, poświadcza on swoim nazwiskiem i pieczęcią prawdziwość przetłumaczonej treści. Tłumacz przysięgły to także osoba zaufania publicznego, o czym świadczy fakt, że może wykonywać tłumaczenia pisemne i ustne dla organów wymiaru sprawiedliwości - policji, prokuratury czy sądu.

Tłumaczenia w biznesie

Prowadzenie biznesów z zagranicznymi kontrahentami wymaga stałego procesu tłumaczeń. Dotyczy to między innymi maili, ofert, zamówień czy innej korespondencji, ale także dowodów zakupu, faktur, umów międzynarodowych, które są na tyle istotne, że zwykłe ich przetłumaczenie może być niewystarczające. W takich właśnie sytuacjach stosuje się tłumaczenia przysięgłe - które jako jedyne dają nam stuprocentową gwarancję poprawności i prawdziwości przetłumaczonych treści. Są też sytuacje, w których tłumaczenia przysięgłe są wręcz wymagane w biznesie. Można do nich zaliczyć między innymi przetargi publiczne organizowane za granicą, do których należy złożyć odpowiednio przetłumaczoną dokumentację. Podobnie może być w przypadku różnego rodzaju certyfikatów czy zaświadczeń dotyczących produktów, które będą wypuszczone na rynek zagraniczny. W takich sytuacjach dobrze wykonane tłumaczenie jest szczególnie ważne, bo w niektórych przypadkach może od tego zależeć czyjeś zdrowie. Żadna firma nie chciałaby być odpowiedzialna za uszczerbek na zdrowiu swojego klienta, dlatego warto również w takich kwestiach zainwestować w tłumaczenie przysięgłe.

Dlaczego takie tłumaczenia w biznesie muszą być szczególnie wysokiej jakości? Ponieważ w dużej mierze to właśnie od tego zależeć będzie zagraniczny sukces firmy. Dobra komunikacja z kontrahentami, potencjalnymi klientami, odpowiednio przetłumaczone instrukcje, certyfikaty czy oferty – wszystko to zdeterminuje, czy firma znajdzie za granicą grupę odbiorców, czy też będzie musiała walczyć o każdy kontrakt. Dlatego do tłumaczeń biznesowych warto zawrzeć umowę z jednym biurem tłumaczeń o dobrej renomie, które będzie na stałe świadczyć usługi tłumaczeniowe na rzecz naszej firmy. Tylko wtedy tłumacz przysięgły będzie stale w temacie, w którym prowadzimy biznes, dzięki czemu będzie mógł jak najlepiej reprezentować nasze interesy pod względem tłumaczeń.

Wróć