Tłumacz na spotkaniu - fanaberia czy wymóg?

Obecność tłumacza na spotkaniach w większości przypadków nie jest wymaganym obowiązkiem (wyjątkiem są niektóre czynności prawno-administracyjne), jednak zdecydowanie nie jest to fanaberia. Bardzo wiele międzynarodowych rozmów nie miałoby tak sprawnego i profesjonalnego przebiegu bez kompetentnej osoby, która skrupulatnie wyjaśnia uczestnikom wszelkie zawiłe kwestie w ich ojczystym języku.

Istotna rola tłumacza na spotkaniach biznesowych, konferencjach, wykładach itp.

Podstawowym zadaniem tłumaczy podczas spotkań biznesowych czy konferencji jest umożliwienie komunikacji między uczestnikami oraz możliwie jak najwierniejszy przekład treści. W przypadku tłumaczeń ustnych mamy do czynienia z przekładem w czasie rzeczywistym. Cały ten proces przebiega w możliwie jak najkrótszym czasie i zgodnie z oryginalną wypowiedzią. Jest to szczególnie ważne wtedy, gdy kwestie dotyczą spraw branżowych, technicznych, prawnych czy technicznych, gdy używane jest specjalistyczne słownictwo. O ile podczas swobodnych konwersacji uczestnicy zwykle są w stanie się porozumieć (np. używając powszechnie znanego języka angielskiego), o tyle kwestie bardziej złożone lub fachowe wymagają stosownego przygotowania językowego.

Właśnie dlatego obecność tłumacza na spotkaniach biznesowych nie jest żadną fanaberią, lecz istotną koniecznością. Tłumacz jest w stanie perfekcyjnie zrozumieć tematykę specjalistycznych treści, co dotyczy nie tylko używanych słów czy zwrotów, ale i rozmaitych niuansów językowo-kulturowych. Co więcej, dzięki jego umiejętnej pracy rozmówcy z różnych kręgów kulturowych mogą się do siebie zbliżyć i zrozumieć nie tylko w warstwie językowej, ale i interpersonalnej.

Kiedy usługi tłumacza są niezbędne?

Zdarzają się jednak sytuacje, w których obecność tłumacza jest niezbędna. Dotyczy to przede wszystkim czynności notarialnych. Zgodnie z Ustawą Prawo o notariacie wszystkie tego typu czynności powinny być realizowane w języku polskim, a wszystkie informacje przekazywane przez notariusza powinny być w pełni zrozumiały dla osoby podpisującej dokumenty. Nie jest to zadanie łatwe dla obcokrajowców, nawet z zaawansowaną znajomością języka polskiego, którzy muszą się skonfrontować ze skomplikowanym słownictwem prawno-administracyjnym. Należy wówczas skorzystać z usług tłumacza przysięgłego, który dokona ustnego przekładu aktu notarialnego oraz przetłumaczy wszystkie wypowiedzi notariusza, potwierdzając tym samym ważność dokumentu.

Wróć