Teksty ogólne podlegające tłumaczeniom

Tłumaczenia ogólne wymagają od tłumacza nieco innych kwalifikacji niż np. w przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych. Dowiedz się, na czym polega takie tłumaczenie i jakie teksty mu podlegają.

Czym są i na czym polegają tłumaczenia ogólne

Tłumaczenia ogólne dotyczą wszystkich tych tekstów, których przekład nie wymaga od tłumacza posiadania wiedzy specjalistycznej. Mogą więc obejmować m.in. artykuły naukowe przeznaczone do prasy oraz na strony internetowe, a także rachunki, faktury, dokumenty CV i życiorysy czy teksty ulotek oraz broszur reklamowych. Do tego rodzaju tłumaczeń zaliczają się również korespondencja i składy produktów, a także różnego rodzaju formularze, listy motywacyjne, certyfikaty, dyplomy ukończenia uczelni czy suplementy do dyplomów. Krótko mówiąc - każdy rodzaj tekstu, który nie wymaga od tłumacza posiadania wiedzy specjalistycznej, podlega tłumaczeniu ogólnemu.

Jak każdy rodzaj tłumaczenia, także i tłumaczenia tekstów ogólnych przygotowywane są przez doświadczonych translatorów z zachowaniem wszelkich zasad poprawności danego języka. Jednak ze względu na to, że ich sporządzanie nie wymaga szczególnej wiedzy ani innych rodzajów wcześniejszego przygotowania, powstają one znacznie szybciej niż np. tłumaczenia techniczne czy poświadczone. Ponadto każdy taki przekład wymaga od tłumacza profesjonalizmu, staranności i uważnego podejścia względem indywidualnej formy i tematyki tekstu. Równie ważne, co wierność tłumaczenia, jest przecież zachowanie specyfiki sformułowań charakterystycznych dla danej dziedziny, czy odpowiedniego tonu języka - inaczej bowiem przetłumaczymy ulotkę reklamową, a inaczej życiorys czy tekst umowy.

Powierzając tekst doświadczonemu tłumaczowi, możemy mieć pewność, że zostanie on przełożony z maksymalną wiernością oryginałowi - nie musimy więc martwić się, że w procesie przekładu zatracona zostanie treść pierwotnego tekstu czy że w tłumaczeniu znajdą się informacje, których nie było w oryginalnym tekście. Otrzymamy więc przekład wierny, rzetelny i staranny.

Wróć