Sprowadzasz samochód z zagranicy? Skorzystaj z usług biura tłumaczeń

Po polskich drogach jeździ wiele pojazdów sprowadzonych z zagranicy. Część z nich należy do prywatnych właścicieli, którzy przeprowadzili się z innego kraju wraz z samochodem. Zdecydowana większość to auta, które zostały sprawdzone w celu sprzedaży na polskim rynku. W każdym przypadku istnieje konieczność dokonania rejestracji takiego pojazdu, a także dokonania szeregu innych formalności, jak np. opłacenie akcyzy, wykupienie polisy ubezpieczeniowej, dokonanie przeglądu. Aby móc zrealizować wszystkie te czynności, należy przetłumaczyć obcojęzyczne dokumenty sprawdzonego pojazdu na język polski.

Tłumaczenie obcojęzycznych dokumentów samochodowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. 2017 poz. 2355) obcojęzyczne dokumenty sprowadzonego pojazdu z zagranicy muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, właściwego konsula lub przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony. Przepisy prawa jasno wskazują, że w przypadku tego rodzaju tłumaczeń konieczne jest skorzystanie z usług biura tłumaczeń specjalizującego się w tłumaczeniach poświadczonych.

Dokumenty obcojęzyczne wraz z ich tłumaczeniem należy dołączyć do wniosku o rejestrację lub wniosku o wyrejestrowanie pojazdu. Obowiązek ten dotyczy przede wszystkim:

  • umowy kupna-sprzedaży,
  • faktury VAT,
  • Karty Pojazdu (jeśli jest wydana).

Z obowiązku tłumaczenia zwolnione są dowody rejestracyjne samochodów pochodzących z krajów Unii Europejskiej. Należy przy tym dodać, że w przypadku wątpliwości organ rejestrujący może wymagać przetłumaczenia danych zawartych w tym dokumencie. Konieczne jest to również w przypadku świadectw zgodności WE czy świadectw dopuszczenia indywidualnego WE (dotyczą nowych pojazdów).

Co w sytuacji, gdy masz dwujęzyczne dokumenty potwierdzające prawo do pojazdu? Wówczas nie ma konieczności ich tłumaczenia, jednak trzeba skorzystać z usług biura tłumaczeń w celu ich uwierzytelnienia, a więc potwierdzenia zgodności tekstu polskiego z tekstem obcojęzycznym. Czynność ta również musi być wykonana przez tłumacza przysięgłego.

Jeśli potrzebujesz tłumaczenia dokumentów samochodowych, zapraszamy do skorzystania z usług Biuro tłumaczeń UNIA z Rzeszowa. Świadczymy usługi internetowo. W przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych możliwe jest przesłanie dokumentu do tłumaczenia drogą elektroniczną, a następnie odbiór przesyłką pocztową.

Wróć