Różnice między tłumaczeniem ustnym a pisemnym

We współczesnym świecie nieustannie spotykamy się z różnymi językami, czy to w życiu zawodowym, czy też prywatnym. Bywają jednak takie sytuacje, w których mimo dobrej znajomości języka obcego, musimy poprosić o pomoc tłumacza. Tylko profesjonalista wpisany na listę tłumaczy przysięgłych odpowiednio przetłumaczy ważne dokumenty i tylko ciągle doskonalący się ekspert jest w stanie symultanicznie tłumaczyć wypowiedź obcokrajowca.

Jakie są różnice w tłumaczeniu tekstu, a żywego słowa? Są one na tyle istotne, że warto skorzystać z usług sprawdzonego tłumacza, na którym można polegać. Tłumaczenie pisemne to praca z tekstem w określonych warunkach. Oznacza to, że tłumacz ma na wykonanie zadania odpowiednią ilość czasu i może korzystać nie tylko ze swojego doświadczenia i wiedzy, ale również narzędzi takich jak Internet, fora językowe, pomoc kolegów z tej samej dziedziny. Tłumaczenia pisemne wymagają znajomości pewnych reguł oraz form, którymi charakteryzuje się język oficjalny. Czasami podczas pracy nad translacją należy skorzystać z porad eksperta, który podpowie czy dokument został właściwie zinterpretowany i przetłumaczony. Tłumaczenia ustne to zupełnie inny rodzaj pracy. Tutaj ważny jest czas oraz zgodność z intencjami rozmówcy. W tego rodzaju tłumaczeniach przydaje się szeroka wiedza językowa z różnych dziedzin oraz umiejętność dopasowania się do stylu mówiącego. Ekspert musi tłumaczyć na bieżąco i zgodnie z kontekstem, nie zostawiając miejsca na niedopowiedzenia. Ważna jest też znajomość kultury kraju języka, z którego przekładamy, bo kontekst kulturowy może mieć ogromne znaczenie dla oddania pełnej treści wypowiedzi. Tłumacz ustny powinien posiadać szeroki zasób słownictwa, by jak najlepiej oddać sens wypowiedzi. Poza tym ważnym czynnikiem podczas tłumaczeń ustnych jest odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu.

Różnice między tłumaczeniem ustnym i pisemnym są więc istotne i zazwyczaj tylko nieliczni tłumacze decydują się na obie formy pracy. Tylko profesjonaliści są dobrymi tłumaczami.

Wróć