Rodzaje tłumaczeń z zakresu bankowości i finansów

Tłumaczenia można dzielić ze względu na różne kryteria. Jednym z podstawowych rozróżnień jest to między przekładem ustnym a przekładem pisemnym. Inny podział przebiega między tłumaczeniem zwykłym a tłumaczeniem przysięgłym.

Wszystkie te rozróżnienia dotyczą jednak jedynie formy przekładu. Jego treść jest natomiast warunkowana przez branżę, której dotyczy dany tekst. Ona także może stać się podstawą do podziału tłumaczeń.

Jeśli mówimy o podziale tłumaczeń ze względu na branżę, to w zasadzie możemy stwierdzić, że ile dziedzin, tyle rodzajów przekładów. Potrzeba tłumaczenia tekstów z języka na język zachodzi bowiem w każdej działalności. Występuje ona również w bankowości i we wszystkich sferach mających związek z finansami.

Kluczowa rola merytoryki

Jak w każdej branży, także i w tej związanej z ekonomią dobrze jest, aby tłumaczenia przygotowywały osoby bezpośrednio związane z daną dziedziną. Posiadają one bowiem specjalistyczną wiedzę, która jest gwarantem odpowiedniej merytoryki. W sferze, która ma do czynienia z precyzyjnymi danymi, najgorszym, co mogłoby się przytrafić, byłoby bowiem nietrafne ujęcie ważnych terminów i przekłamanie informacji.

Jeśli chodzi o rodzaje tłumaczeń z zakresu bankowości i finansów, to można je podzielić wedle kryteriów, które zostały już wcześniej wspomniane. Jeden ze sposobów na rozróżnienie konkretnych typów wiąże się więc z tym, czy do sporządzenia przekładu potrzebny jest tłumacz przysięgły. Wymóg takiego profesjonalisty występuje przy pismach, które są szczególnie istotne i wiążą się chociażby z podejmowaniem czynności prawnych. Niektóre teksty z dziedziny bankowości i finansów obejdą się jednak bez tłumacza przysięgłego, czyli takiego, którego kompetencje i rzetelność gwarantuje egzamin państwowy i certyfikat.

W dziedzinie bankowości i finansów tłumaczy się przede wszystkim teksty, ale nie tylko. Przydatny może się okazać również przekład ustny. Spełni on swoją rolę podczas spotkań biznesowych osób o różnych narodowościach i różnych językach.

Wróć