Komu zlecić tłumaczenie dokumentacji finansowej?

Każda prowadzona działalność generuje znaczne ilości dokumentów. Części z nich wymaga prawo, inna część wynika ze względów praktycznych. Do dokumentacji finansowej zalicza się podatkowe księgi przychodów i rozchodów czy ewidencje zakupów i sprzedaży (rejestry VAT). Dodatkowo dokumenty księgowe to dokumenty zakupu i sprzedaży, a także kasowe, bankowe, kadrowe, płacowe. Słowem – rachunkowość: faktury, rachunki, sprawozdania finansowe, bilanse, analizy, raporty i opinie biegłego rewidenta, rozliczenia podatkowe, pity, polisy ubezpieczeniowe, raporty z audytów.

Zależnie od konkretnej sytuacji, zlecenie tłumaczenia dokumentacji finansowej będzie wymagało zatrudnienia tłumacza przysięgłego. Warto przy tym zauważyć, że chociaż nie każdy dokument w działalności wymaga tłumaczenia poświadczonego, to ze względu na znaczenie szczegółów w takiej dokumentacji i występowanie profesjonalnej terminologii, zawsze należy zlecać tłumaczenia specjalistom obeznanym z dziedziną – w tym przypadku rachunkowością i przedsiębiorczością.

Kiedy koniecznie będzie tłumaczenie poświadczone dokumentacji finansowej?

Niemniej jednak prawo wskazuje sytuacje, kiedy przełożyć dokumenty musi tłumacz przysięgły.  Zagraniczne zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, banki, instytucje kredytowe lub finansowe muszą swoje roczne sprawozdania finansowe składać w rejestrze sądowym – w tym wypadku dokumenty te muszą mieć formę tłumaczenia poświadczonego. Podobnie sprawa ma się z jednostkami dominującymi niesporządzającymi skonsolidowanego sprawozdania finansowego; wtedy tłumacz przysięgły będzie musiał przetłumaczyć na polski sprawozdanie jednostek wyższego szczebla. Czasem także przepisy wewnętrzne danych jednostek organizacyjnych wymagają od nich tłumaczeń poświadczonych dokumentacji finansowej. Warto pamiętać, że tłumaczenia finansowe tłumaczyć będziemy też w mniej oficjalnych okolicznościach – np. dla zagranicznych kontrahentów. Pokazanie inwestorom kondycji finansowej może być wtedy konieczne dla wizerunku, więc szczególnie ważne jest, by tłumaczenie było profesjonalne.

Wróć