Kiedy stosuje się tłumaczenia ustne?

Tłumaczeniami ustnymi nazywamy czynności, które polegają na przykładzie języka mówionego. To nieodłączna część każdej działalności biznesowej, akademickiej czy politycznej we współczesnym świecie. Dzięki profesjonalnemu wsparciu tłumaczy mogą ze sobą rozmawiać uczestnicy spotkania pochodzący z różnych krajów, w pełni zrozumiałe są wystąpienia publiczne, wykłady itd. Metody takich przykładów są różne. Do najczęstszych zaliczamy tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne.

Czym są tłumaczenia ustne?

Z założenia cel tłumaczeń ustnych jest bardzo podobny do tłumaczeń pisemnych, gdyż polegają one na przekładaniu treści z jednego języka na drugi. Różnica polega na tym, że w tym przypadku mamy do czynienia z treściami mówionymi. W większości sytuacji konieczne jest też dokonywanie przekładu w czasie rzeczywistym. Tłumacz musi przełożyć wypowiedź w sposób poprawny gramatycznie i stylistycznie oraz zrozumiały dla wszystkich odbiorców.

Jedną z metod jest tłumaczenie symultaniczne. Polega ono na tym, że tłumacz dokonuje przekładu w czasie rzeczywistym, a więc słuchacze od razu słyszą tłumaczoną wypowiedź w momencie jej mówienia. Z kolei tłumaczenie konsekutywne polega na tym, że mówca najpierw wypowiada fragment swojej wypowiedzi, którą następnie tłumacz przekłada na język odbiorców. Stąd też często ta metoda określana jest mianem tłumaczenia następczego.

Kiedy dokonywane są tłumaczenia ustne?

Konieczność dokonywania tłumaczeń ustnych dotyczy wielu branż i dziedzin życia. Tłumacze specjalizujący się w tym zakresie pracują dla polityków, rządów, firm i przedsiębiorców, naukowców organizacji, artystów itd. Może się zdarzyć i tak, że osoba prywatna z różnych powodów potrzebuje wsparcia w zakresie przekładu treści mówionych.

Szczególne znaczenie mają tłumaczenia ustne podczas rozmaitych spotkań biznesowych, w których uczestniczą osoby z różnych krajów. Nawet gdy uczestnicy podczas nieoficjalnych rozmów są w stanie komunikować się w języku angielskim, to oficjalne treści powinny być tłumaczone z najwyższą precyzją, szczególnie gdy mamy do czynienia z zagadnieniami branżowymi lub specjalistycznymi.

Wróć