Jakie dokumenty pojazdu najczęściej potrzebują tłumaczenia?

Sprowadzając samochód do Polski z zagranicy, trzeba przygotować się na konieczność dopełnienia szeregu formalności, aby możliwe było zarejestrowanie pojazdu w naszym kraju. Zanim jednak udasz się w tym celu do wydziału komunikacyjnego w urzędzie miasta lub w urzędzie starostwa powiatowego, musisz dokonać tłumaczenia obcojęzycznej dokumentacji pojazdu. Które dokumenty wymagają tłumaczenia?

Czy dowód rejestracyjny trzeba tłumaczyć?

Często można spotkać się ze stwierdzeniem, że dowodu rejestracyjnego samochodu sprowadzonego z zagranicy nie trzeba tłumaczyć. Nie jest to do końca prawda. Jeśli auto pochodzi z jednego z krajów UE i jego dowód rejestracyjny zawiera kody ujednolicone, tłumaczenie dokumentu rzeczywiście nie jest konieczne. We wszystkich innych przypadkach musisz skorzystać z pomocy biura tłumaczeń.

Obowiązkowe tłumaczenie innych dokumentów

W celu zarejestrowania pojazdu trzeba przedłożyć też inne obowiązkowe dokumenty, które również wymagają wcześniejszego przetłumaczenia na język polski. Zaliczamy do nich:

  • dowód własności pojazdu – umowa kupna-sprzedaży (uwierzytelnienie w przypadku umowy dwujęzycznej), faktura lub rachunek,
  • karta pojazdu (jeśli została wydana dla danego pojazdu),
  • inne obowiązkowe dokumenty – np. dokument potwierdzający badanie techniczne pojazdu.

Tłumaczenie dokumentów pojazdu u tłumacza

Wiele osób zastanawia się, kto powinien dokonać oficjalnego tłumaczenia dokumentów pojazdu. Czy może to być osoba dobrze znająca język obcy? Zgodnie z przepisami prawa tłumaczenie dokumentów samochodowych musi być wykonane przez tłumacza przysięgłego.

Należy przy tym dodać, że jeśli dokumenty potwierdzające prawo do pojazdu są dwujęzyczne, urzędy wymagają jedynie ich uwierzytelnienia, czyli potwierdzenia zgodności tekstu polskiego z tekstem obcojęzycznym przez tłumacza przysięgłego. Dotyczy to głównie umowy kupna-sprzedaży. Uwierzytelniania również można dokonać w biurze tłumaczeń.

Potrzebujesz tłumaczenia dokumentów pojazdu sprowadzonego z zagranicy? Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem tłumaczeń w Rzeszowie.

Wróć