Czym się wyróżnia tłumacz przysięgły?

Nie każdy tekst może być przekazany zwykłemu tłumaczowi. W niektórych przypadkach wymagana jest współpraca z tłumaczem przysięgłym. Jest on osobą zaufania publicznego, która musi posiadać odpowiednie uprawnienia zawodowe. Tłumacz przysięgły zajmuje się przekładem dokumentów urzędowych i procesowych, a także uwierzytelnianiem odpisów. Takie tłumaczenia muszą być wykonane rzetelnie, poprawnie językowo, a także z zachowaniem pełnej poufności.

Czym zajmuje się tłumacz przysięgły?

Zajmując się tłumaczeniem pism urzędowych przejmuje się dużą odpowiedzialność za wykonany przekład. Tłumacz przysięgły zajmuje się wszelkimi dokumentami, które wymagają poświadczenia tłumaczenia i posiadają moc prawną. Najczęściej są to:

  • pisma sądowe;
  • odpisy aktów notarialnych;
  • odpisy aktów stanu cywilnego;
  • dokumenty bankowe;
  • dyplomy ukończenia szkół;
  • dokumenty medyczne;
  • umowy;
  • dokumenty samochodów i innych pojazdów.

Tłumacz przysięgły ma z reguły bardzo szerokie kompetencje językowe, ale wielu z nich specjalizuje się też w poszczególnych dziedzinach, np. w prawie spadkowym.

Co gwarantuje korzystanie z usług tłumacza przysięgłego?

Przetłumaczone dokumenty zazwyczaj są okazywane w urzędach i instytucjach państwowych. Dlatego bardzo ważna jest rzetelność i poprawność zarówno językowa jak i merytoryczna. Z tego powodu, usług świadczonych przez tłumacza przysięgłego, powinno się szukać w ofercie fachowego biura tłumaczeń, jak np. w Rzeszowie. Wtedy można mieć pewność, że dane zlecenie zostanie przekazane odpowiedniej osobie, specjalizującej się w konkretnej dziedzinie. Należy pamiętać, że w przypadku nierzetelnego wykonania pracy na tłumaczu przysięgłym spoczywają konsekwencje prawne. Do tego może on zweryfikować oraz poświadczyć odpisy dokumentów, które zostały przetłumaczone przez inne osoby.

Wróć