Czym się różni przekład od tłumaczenia?

To pytanie może wydawać się na pierwszy rzut oka prostym, ale gdy zagłębimy się w temat, szybko zauważymy, że różnice są znaczne i mają istotne konsekwencje dla osób związanych z tym zawodem oraz dla odbiorców tych usług.

Przekład jako forma sztuki

Przekład to proces przenoszenia treści z jednego języka na inny, który zachowuje nie tylko sens oryginału, ale także jego walory artystyczne i stylistyczne. Przekład jest często postrzegany jako forma sztuki, ponieważ wymaga od tłumacza nie tylko doskonałej znajomości obu języków, ale także wyczucia i umiejętności twórczych. Przekładający musi być w stanie oddać piękno oryginału, jego rytm, melodię oraz bogactwo metafor i innych środków stylistycznych.

Przekład literacki to jeden z najbardziej znanych rodzajów przekładu. Obejmuje on przenoszenie dzieł literackich – takich jak powieści, poezje czy dramaty – z jednego języka na inny. Przekład literacki jest szczególnie trudny ze względu na konieczność oddania bogactwa językowego i stylistycznego oryginału, a także przekazania emocji i nastroju, które towarzyszą czytelnikowi podczas lektury.

Tłumaczenie jako proces komunikacji

Tłumaczenie natomiast to proces przekazywania treści z jednego języka na inny, którego głównym celem jest zachowanie sensu oryginalnego tekstu. Tłumaczenie nie koncentruje się na walorach artystycznych i stylistycznych, ale na przekazaniu informacji w sposób zrozumiały dla odbiorcy. Tłumaczenie może dotyczyć zarówno tekstów pisanych, jak i mówionych – w tym przypadku mówimy o tłumaczeniu ustnym.

W naszym biurze w Rzeszowie wykonujemy różne rodzaje tłumaczeń, takie jak tłumaczenie techniczne, medyczne, prawnicze czy ekonomiczne. Każdy z nich wymaga od tłumacza specjalistycznej wiedzy z danej dziedziny oraz umiejętności przekazywania informacji w sposób precyzyjny i zrozumiały dla odbiorcy.

Wróć