Co to znaczy, że tłumaczenie jest poświadczone?

Tłumaczenie poświadczone to tłumaczenie o bardzo specyficznym charakterze. Dowiedz się, na czym polega, kto może je wykonywać i w jakich sytuacjach jest to konieczne.

Co warto wiedzieć o tłumaczeniach poświadczonych

Tłumaczenie poświadczone nazywane jest również uwierzytelnionym. Może ono być wykonywane jedynie przez tych tłumaczy, którzy zdali egzamin państwowy na tłumacza przysięgłego - tym samym zaś mogą sporządzać legalne tłumaczenia dla urzędów, szpitali, sądów i innych tego typu placówek państwowych.

Wykonanie tłumaczenia poświadczonego jest konieczne w przypadku, gdy zachodzi potrzeba przełożenia oficjalnych dokumentów, np. tekstów prawniczych. Oprócz nich podlegają mu również m.in. akty małżeństwa czy urodzenia, dokumenty identyfikacyjne w rodzaju dowodu osobistego czy prawa jazdy, a także dyplomy wyższych uczelni i dokumentacja medyczna. Wszystko to oznacza, że jeżeli potrzebujemy tłumaczenia określonych dokumentów, musimy zwrócić się w tej sprawie do tłumacza przysięgłego.

Tłumaczenie przysięgłe obejmuje całość tłumaczonego dokumentu - oznacza to, że przełożone zostaną zarówno tekst właściwy, jak i informacje zawarte w stopkach czy treść pieczęci, którymi został on opatrzony.

Podstawowa różnica pomiędzy tłumaczeniem poświadczonym a zwykłym związana jest z odpowiedzialnością cywilną. Jeżeli bowiem w tłumaczeniu poświadczonym znajdzie się błąd, poszkodowany Klient może wstąpić na drogę sądową, domagając się odpowiedniego odszkodowania. Oznacza to, że tłumacz, który sporządził błędny tekst tłumaczenia poświadczonego, może zostać ukarany przez sąd.

Oprócz tego każdy dokument tłumaczenia przysięgłego opatrzony zostaje szczegółowym wyjaśnieniem ze strony tłumacza - znajdują się w nim m.in. informacje odnośnie tego, czy podlegający tłumaczeniu tekst pochodzi z oryginału dokumentu, czy też z jego kopii, np. uzyskanej poprzez skanowanie. W takim objaśnieniu zawarte zostają również wzmianki dotyczące fragmentów tekstu w innych językach (które nie są tłumaczone) oraz ewentualnej obecności fragmentów zatartych lub nieczytelnych z innych powodów.

Wróć