Tłumaczenia dokumentów pojazdu

Czym są dokumentów pojazdu?

Są to tłumaczenia uwierzytelnione dowodów rejestracyjnych oraz dokumentów sprzedaży np. umów lub faktur zakupu pojazdów sprowadzonych z zagranicy. Jeżeli umowa/faktura są dwujęzyczne, wymagane jest jedynie uwierzytelnienie dokumentu, czyli potwierdzenie zgodności tekstu polskiego z tekstem obcojęzycznym przez tłumacza przysięgłego. Posiadanie przetłumaczonych dokumentów jest niezbędne do zarejestrowania pojazdu sprowadzonego z zagranicy.